תגובת כושרות לפרסומי הרשות השנייה


 
1. בכל הזהירות הנדרשת, ולמיטב בדיקה שקיימה העמותה עם רבניה, עולה, כי לא ידוע או זכור להם על שיחה או היוועצות שקיימה הרשות השניה או מי בשמה או מטעמה עם רבניי עמותת כושרות בעניין מושא מכתבו של מר דוד רגב נציב תלונות הציבור ברשות השניה. עםם זאת, מבוקש להבהיר בהקשר זה כי עמותת כושרות או רבניה השיבו וישיבו לשאלות שמקורןן מהציבור הרחב זאת בנושאים מגוונים הקשורים בכשרות המזון, לרבות, בדיני תולעים.  
2. שנית ולמען הסר ספק, מובהר ומודגש כי עמותת כושרות או מי מטעמה לא בחנו או אישרו את "ספק התולעים" או את עמידת שיטת הגידול הנהוגה במסגרתו "מנותקות מן הארץ, קרי, בתנאי מעבדה" המוזכרים במכתבו של מר דוד רגב, נציב תלונות הציבור, ברשות השניה - בדרישות ההלכה או הדין החל בישראל. לפיכך, לעמותה או למי מטעמה אין אחריות לכשרות התולעים שהוגשו במסגרת תוכנית "האח הגדול".
3. בלי לגרוע באמור לעיל, מצופה ומקווה מהרשות השניה כמי שמוכרת ופועלת כרשות ציבורית (שחזקת התקינות חלה עליה), שפעלה או תפעל להבטיח כי השירותים או המזון המסופקים לעובדיה או למשתתפים בתוכניותיה לרבות בתוכנית "האח הגדול" יהיו כשרים בהתאם לדרישות ההלכה והדין החל בישראל.   

  |  

חפש באתר :
 

 

 

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים